Wat ons bied

Van baba na kleuter na skoolgereed

Babas en kleuters vanaf 3 maande tot einde Graad R, is baie welkom.

Ons kry ons kabouter maatjies skoolgereed om ‘n trotse leerder van Laerskool Baillie Park te word.

Al ons personeel het ‘n liefde en passie vir kinders wat bydra tot die algehele ontwikkeling en vordering van elke kind.

Die veiligheid van ons kabouter maatjies is ons eerste prioriteit en alle voorsorg word getref waar kabouter maatjies gedurig onder die toesig van die personeel is. Elke ouer kan sy kabouter maatjie met ‘n geruste hart aan ons toevertrou en weet dat hulle die nodige liefde, aandag en stimulasie sal ontvang.

Vordering en kommunikasie

Elke kabouter maatjie se ontwikkeling is vir ons ‘n prioriteit, daarom is vordering en kommunikasie vir ons van uiterste belang. Ons gekwalifiseerde personeel en kurrikulum gefokus op deurlopende informele assesering regdeur die jaar asook formele in-diepte assesering deur die loop van die kwartaal.

Kundiges

Ons werk saam met uitstekende kundiges wat tot hulp kan wees indien u dit nodig ag. Kundiges sluit in kliniese sielkundiges, aarbeidsterapeute en spraakterrapeute.

Ouerbesoeke

Ouers is welkom om ‘n afspraak te maak met die klasjuffrou of skoolhoof indien u die vordering van u kind(ers) wil bespreek.

Nasorg

Ons bied ook nasorg aan vir maatjies vanaf 3 jaar tot Graad 4.

Aktiwiteite

Die volgende kurrikulêre aktiwiteite word ook aangebied en word ingesluit by die skoolfonds:

  • Kiddiebeat
  • Kinderkinetika
  • Kreatiewe Kuns

Vakansie programme

Kabouter-woud Kleuterskool sal oop wees gedurende Noordwes skoolvakansies – slegs in ‘n toesighoudende hoedanigheid. Ons vakansieprogramme word aangebied gedurende skoolvakansies vir kabouter maatjies asook maatjies wat nie in Kabouter-woud skool gaan nie.

 

×